Dekningsområde P5 Telemark

Radio P5 Telemark har utvidet til to sendere slik at vi kan sende på to frekvenser samtidig og får dermed utvidet dekningsområde i Telemark-regionen. Kanalen kan nå lyttes på i både Bø, Notodden, Nome og Sauherad. Den opprinnelige senderen står fortsatt plassert i Notodden og har frekvens FM 99,3. Nå er det også plassert en ny sender på Lifjell med frekvens 88,5FM for å få bedre dekningsområde. Denne senderen dekker Bø, Nome og Gvarv i Vest-Telemark.

 

Grunnet strenge økonomiske krav for FM-konsesjonen vil kanalens sendinger på sikt opphøre, og stasjonen vil etter hvert bli heldigitale – i første omgang med sendinger på internett og deretter på DAB. P5 Telemark ønsker å være med på digitaliseringen og digitalradio vil gi et større mangfold. Konkurransen vil øke, men da må vi som drifter P5 Telemark bare lage bedre radio.

Etablering av DAB-nett

I Telemark er det nå etablert fem lokale DAB-nett som alle er i drift, og som gir bedre rammebetingelser for lokalradioene.

 

Radio P5 Telemark har etablert et lokalt DAB-nett for nedre deler av Telemark, og andre radiokanaler har stående tilbud om å sende i det lokale DAB-nettet. Nettet dekker omlag 130.000 potensielle lyttere i nedre Telemark og Grenland. Radio P5 Telemark har konsesjon for to DAB-områder i fylket, og planlegger nå utbygging av ett område.

Dekningen vil bli bedre

Selv om P5 Telemark planlegger å gå over fra FM til DAB, så ber vi dere lyttere å ikke dømme DAB for hva det er i dag. Alle nye teknologier har startvansker, men det vil bli bedre. Vi er ikke interessert i at dere skal miste lyttergleden, alt vi ber om er litt tålmodighet.

 

Hvorfor er ikke dekningen perfekt fra første stund?

Noe av årsaken ligger i kortere rekkevidde på grunn av den kortere bølgelengden som DAB-senderne bruker. DAB-signalene trenger nye antenner med forsterkere, og i en overgangsfase er ikke alle antenner riktig montert. Derfor trenger kringkasterne ennå å gjøre erfaringer om den beste plasseringen av senderne.

 

På sikt har DAB alle muligheter til å bli bedre enn FM. Om fem år, når selv ikke vi som driver lokalradio kan operere på FM-nettet lengre, vil sendernettet trolig være justert etter tilbakemeldinger fra lytterne. Nye biler vil da ha ferdig montert DAB-utstyr som har riktig type antenne og antenneforsterker innebygget. DAB-signalene kan lettere dekke et større område med færre watt sendereffekt – spesielt med de topografiske forholdene vi har i et fjelland som Norge. Når radioen blir heldigital kan alle ta del i et bredere og mer mangfoldig radiotilbud.

 

Hvordan få bedre dekning?

Dersom du sliter med å få DAB-dekning, finnes det en rekke årsaker til dette og ulike tiltak du kan gjennomføre for å få bedre dekning:

 

Sjekk antennen!

Dette er spesielt viktig i bil. Antennene skal alltid monteres loddrett og jordes dersom det kreves. Dersom du har en trådantenne så vil den gi dårligere mottak, spesielt om den ikke festes i et vindu.

 

Gjør regelmessige kanalsøk

Mange får inn DAB-sendere fra flere regioner samtidig. Dette gjelder spesielt dersom du bor nær en regionsgrense, og du må derfor koble deg til din region for best dekning. Områder her i Telemark vil for eksempel kunne ta inn svake signaler fra Hedmark/Oppland eller Akershus/Oslo/Østfold og vice versa.

 

Skru på kanalfølging

Stasjoner kan ha ulik frekvens i ulike regioner, akkurat som på fm, og uten funksjonen “kanalfølging” mister du kanaler når du kjører mellom regioner.  Kjært barn har mange navn, så let etter funksjonen «kanalforfølgelse», «Service following», «Alternativ frekvens” eller “DAB to DAB” på radioen din.

 

DAB i tunneler

Dekningen i tunneler er ikke ferdig utbygd i regioner hvor FM-nettet ikke er slukket. Tunneler som har hatt FM skal også få DAB, ergo vil dette utbedres fortløpende etter hvert som FM utfases.

 

Ulik dekning

De kommersielle kanalene (P4, Radio Norge) har ikke like god dekning som NRK. Kanalene er selv ansvarlige for å bygge ut dekningen, som gjøres fortløpende. Dekningen vil stadig bli bedre.

 

Meld feil og få hjelp

Digitalradio Norge hjelper radiolytterne kontinuerlig med overgangen til digital radio. Som lytter kan du melde fra på radio.no om du har dekningsproblemer. I de fleste tilfeller får man råd og hjelp som vil gi deg bedre dekning på DAB.

Privacy Policy